شمسی کردن تاریخ MSProject و اضافه کردن امکانات کاربردی

توجه: در صورتی که به تاریخ استفاده نرم افزار ایراد گرفت کافیست تاریخ کامپیوتر خود را به یکسال قبل برگردانید.

توجه مهم:

فایل فوق دارای اشکالاتی است. شما می توانید بهترین نرم افزار شمسی ساز msp را از لینک زیر دریافت کنید:

دانلود بهترین نرم افزار شمسی ساز msp

 

***