پروژه پایانی “قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی”

پروژه پایانی “قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی”

فرمت:

WORD , PDF

تعداد صفحه:

۶۸ صفحه

فایل پس از پرداخت به صورت خودکار آماده دانلود است.

فهرست

فصل اول : مقدمه و کلیات

فصل دوم: مفاهیم و ادبیات موضوع هوشمندی تجاری

فصل سوم: انواع نرم افزارهای سازمانی

فصل چهارم : قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

پروژه پایانی “قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی”

هوشمندی تجاری یعنی دراختیار قراردادن اطلاعات مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب برای اخذ تصمیم مناسب .
هوشمندی تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده تری را مانند استفاده های تجاری و غیر تجاری (نظامی و غیرانتفاعی) در بر دارد، عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت زایش پرس و جو در راستای آنالیز بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. یک هوشمندی تجاری براساس یک معماری بنگاه تشکیل شده است و در قالب پردازش تحلیلی برخط(OLAP)  به تحلیل داده های تجاری و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند میپردازد. هوشمندی تجاری، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید موردنظر است که البته شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاههای داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به تصمیم گیری برای فعالیتهای هوشمند تجاری و کسب و کار می پردازند. اما هوشمندی تجاری از مناظر دیگر: از منظر معماری و فرایند به هوشمندی تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل افزایش کارایی سازمان و یکپارچگی فرایندها و نهایتا بر فرایندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی متمرکز است، نگریسته می شود. بازار هوشمندی تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان می داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوشمندی تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت سخت افزار و نرم افزار در مغز افزار ها به حساب می آید. ولی به بیان ساده تر هوشمندی تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالابردن سود دهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده های موجود در فرایند تصمیم گیری. در صورتی که مفهوم هوشمندی تجاری بدرستی درک و منتقل نگردد، موجب می شود تا انتظارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از جمله سلب اطمینان افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت؛ چرا که هوشمندی تجاری فقط به دنبال کوتاه کردن مسیر های پرس و جو در داخل اطلاعات است و خود مستقلا و بدون نیاز به اطلاعات مناسب قادر به ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست. لینک محصول در صفحه اصلی پاپولی

پروژه پایانی "قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی"
پروژه پایانی “قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی”

پروژه پایانی “قابلیت های هوشمندی تجاری نرم افزارهای سازمانی”