فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF)

فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF)

این فایل شامل WORD و pdf بوده و با چیدمان و حالت ارائه می باشد. از این فایل می توانید جهت آموزش و یادگیری کایزن و همچنین منبع مناسبی جهت ارائه استفاده کنید. همچنین مقاله ای با عنوان ” کایزن یا بهبود مستمر” نیز به صورت رایگان به پیوست فایل های فوق می باشد. فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF) شامل فایل های زیر است:

  • فایل کایزن (KAIZEN) با فرمت WORD جهت آموزش
  • فایل کایزن (KAIZEN) با فرمت PDF با چیدمان ارائه
  • فایل مقاله کایزن یا بهبود مستمر

فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF)

فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF)

کایزن چیست ؟
کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. کایزن

تاریخچه کایزن در ایران
در سال ۱۳۷۹ ، با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران وسازمان بهره وری آسیا دوره ای با عنوان کارگاه آموزشی کایزن عملی به مدت پنج روزبرای جمعی از واحدهای صنعتی استان یزد برگزار شد. مدرس و مشاور این کارگاه ( آقای شوئیچی یوشیدا ) مشاور کایزن و معاون اسبق شرکت نیسان موتورز بود .

فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF) به صورت یک مجموعه قابل دریافت است. توجه کنید بعد از خرید فایل آموزشی کایزن kizen جهت آموزش- ارائه (Word,PDF) فایل بلافاصله قابل دانلود خواهد بود.

همچنین می توانید در بخش مدیریت فایل های دیگر ارائه شده را مشاهده بفرمایید. کلیک کنید