مقاله PROMETHEE :برون سپاری خدمات گارانتی

مقاله PROMETHEE :برون سپاری خدمات گارانتی

عنوان اصلی مقاله:

ارائه یک مدل ترکیبی با استفاده از PROMETHEE فازی و برنامه ریزی خطی چندهدفه برای برون سپاری خدمات گارانتی

تعداد صفحات: ۲۱ صفحه

فرمت: Word و PDF

چکیده:

در این مقاله به ارائه یک مدل ترکیبی برای برون‌سپاری خدمات گارانتی خواهیم پرداخت. مدل از دو مرحله تشکیل شده است. هنگامی‌که محصولی معیوب برای تعمیر فرستاده می‌شود، در فاز اول با استفاده از PROMETHEE فازی شروع به رتبه‌بندی پیمانکاران طرف قرارداد می‌نماییم و در فاز بعدی با استفاده از برنامه‌ریزی چندهدفه، اقدام به تخصیص و ارسال محصول برای انجام تعمیرات مورد نیاز می‌کنیم. هدف اصلی در این مدل، کمینه کردن هزینه‌های تحمیل شده به شرکت ها و بیشینه کردن رضایت مشتریان است که این امر با استفاده از برنامه ریزی خطی صفر و یک دوهدفه و با تکیه بر اولویت های تعیین شده در گام اول مدل محقق می شود. هرچه بتوانیم زمان انتظار مشتری در صف و مسافت طی شده برای رسیدن محصول به تعمیرگاه طرف قرارداد را کمتر نماییم، رضایت مشتری بیشتری را به دست آورده ایم که البته این هدف با در نظر گرفتن مسافت بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که مدل ما پویاست و می توان از آن در بسیاری از شرکت ها استفاده نمود.

کلید واژه‌ها: برون‌سپاری، خدمات گارانتی، PROMETHEE فازی، برنامه‌ریزی خطی چندهدفه.

این مقاله رایگان است . اما جهت کوششی که برای انتشار آن صورت گرفته است مبلغی دریافت می شود.

فایل بلافاصله پس از خرید قابل دانلود است.

logo-new