دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه قالیشویی word و pdf

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه قالیشویی

فرمت:  word و pdf

تعداد صفحات: ۵۷

ghalishuei

فهرست:
بخش ۱ – تعاریف

تعریف واحد قالیشویی
وظایف استاد کار قالیشویی
وظایف کارگران قالیشویی
وظایف مدیرکارگاه قالیشویی
شیوه نامه ایجاد و توسعه این واحد قالیشویی
گردش کار دریافت پروانه تأسیس این کارگاه
صدور پروانه کسب
استفاده از تسهیلات
کلیات طرح توجیهی کارگاه قالیشویی

بخش ۲ – معرفی
خلاصه مدیریتی
نوع صنعت، سازمان، محصولات و خدمات
برنامه‌ی بازاریابی
توزیع
کانال‌های توزیع
برنامه های طرح وتوسعه
چار چوب قانونی وعوامل اجتماعی و محیطی
برنامه عملیاتی و تولید
برآوردهای فضای مورد نیاز طرح
بر آورد هزینه های راه اندازی و شروع تولید
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
هزینه های جاری طرح
سرمایه درگردش (یک ماهه)
کل هزینه های طرح
برآورد هزینه های عملیاتی وغیرعملیاتی
در آمد طرح
پیش بینی مالی طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر
محاسبه کار مزد وام
نمودار گانت
ریسک ها، مشکلات و مغروضات سیاسی
برنامه مالی
برآورد سرمایه ثابت
برآورد هزینه در قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش
نحوه سرمایه گذاری
برآورد هزینه استهلاک
سود زیان ویژه
ارزش افزوده خالص و نا خالص
بازده فروش
بازده کل دارایی
سرمایه ثابت سرانه
سرانه کل سرمایه گذاری
نرخ بازدهی سرمایه
دوره بازگشت
فعالیتهای کارگاه قالیشویی پس از تأسیس
مراحل شستشوی فرشها در این مجموعه

بخش سوم
نموار جدول کارگاهی
مشخصات متقاضیان
شرح مختصری فرایند ورسم نمودار رشدتاسیسات
هزینه های تولید سالیانه
ارزش افزوده خالص و ناخالص ونسبت های آن
منابع