پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری دارای دو فایل PDF و word می باشد که دارای ۱۰۵ صفحه با فونت ۱۶ b nazanin می باشد و آماده استفاده برای دانشجویان و همچنین حسابداران گرامی می باشد. فهرست پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری از این قرار است:

فهرست مطالب
فصل اول : عملیات پیمانکاری :
–    ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
–    انواع قرارداد های پیمانکاری
–    مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
–    مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
–    ارجاع کار به پیمانکار
–    انعقاد قرار داد با پیمانکار
–    اجرای کار ( شروع عملیات )
–    خاتمه کار
–    سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
–    بانک و صندوق
–    تخواه گردان ها
–    حساب های دریافتنی
–    حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
–    اسناد دریافتنی
–    پیش پرداخت ها
–    سپرده حسن انجام کار
درارئیهای ثابت :
–    دارائیهای ثابت مشهود
–    داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
–    حسابهای پرداختنی
–    اسناد پرداختنی
–    پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
–    سرمایه
–    در آمدها
–    هزینه ها
–    حساب پیمان
–    حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری
–    روش کار تکمیل شده
–    روش درصد پیشرفت کار
–    ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
–    دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
–    تعیین سود پیمان تکمیل شده
–    انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
–    محاسبه صود پیمان نا تمام
–    نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
–    نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانکاری
–    مالیات مقملوع
–    مالیات بر در آمد پیمانکاری
–    در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری
–    مالیات موسسات پیمانکاری
–    شرکت های سهامی
–    نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
–    پیش پرداخت مالیات
–    مالیات قطعی پیمان ها
–    ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
–    ترازنامه
–    جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
–    گزارش های عملیاتی
–    گزارش پیشرفت کار
–    صورت حساب صودو زیان
–    تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد
۱-    مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲-    حسابهای شرکت پیمانکاری
۳-    روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴-    مالیات پیمانکاری
۵-    گزارش های مالی
۶-    صورت مسئله پیمانکاری

 

کیفیت فایل پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری بسیار خوب است و با دو فرمت ورد و پی دی اف قرار داده شده است تا کاربران به راحتی پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری را ویرایش و چاپ کنند.

پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری