طرح های توجیهی صنعتی ، کشاورزی و تولیدی

طرح های توجیهی صنعتی ، کشاورزی و تولیدی

هرکدام از طرح زیر را می توانید به دلخواه خرید کنید:

۱- طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی

۲- طرح توجیهی ادوات کشاورزی با ظرفیت ۷۵ تن در سال

۳- طرح توجیهی تولید الکل ازخرما با ظرفیت الکل ۳۰۰ هزار لیتر ، اسیدسیتریک ۶۰ هزار لیتر و تفاله خرما ۳۰۰ تن

۴- طرح توجیهی بسته بندی عسل با ظرفیت ۲۴۰ تن در سال

۵- طرح توجیهی تولید غذای کودک با ظرفیت تولید : ۵۰۰ تن

۶- طرح توجیهی بسته بندی وتوزیع مواد غذایی (تخم مرغ )

۷- طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور با ظرفیت ۴۰۰۰۰۰ فوت مربع

۸- طرح توجیهی تولید چیپس با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال

۹- طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال

۱۰- طرح توجیهی گرانول و کفش

۱۱- طرح توجیهی تولید جوراب زنانه

۱۲- طرح توجیهی تولید گچ ساختمانی به روش سنتی با ظرفیت ۸۵۰۰ تن درسال

طرح های توجیهی صنعتی ، کشاورزی و تولیدی
طرح های توجیهی صنعتی ، کشاورزی و تولیدی