دانلود کتاب هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید به تالیف امیرخسرو فخریان

یکی از مدل های جذاب کسب و کار، فرانچایز است. در ادامه با دانلود کتاب هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید به تالیف امیرخسرو فخریان با ما همراه باشید. در این کتاب توضیحات کامل در مورد فرانچایز، مدل ها، قوانین و خصوصیات فرانچایز ارائه شده است. بابت دریافت این کتاب فقط ۵۰۰۰ تومان صرفا جهت تامین هزینه سایت دریافت می گردد. فایل بلافاصله بعد از پرداخت قابل دانلود بوده و همچنین لینک ایمیل نیز می شود.

دانلود کتاب هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید به تالیف امیرخسرو فخریان شامل ۱۳۳ صفحه به صورت کاملا فارسی و با فرمت pdf است.

فهرست دانلود کتاب هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید به تالیف امیرخسرو فخریان

فصل اول: فرانچایز چیست؟
۱ـ۱ـ مفهوم فرانچایز
۱ـ۲ـ تعریف فرانچایز
۱ـ۲ـ۱ـ مفهوم عملی فرانچایز
۱ـ۲ـ۲ـ تعریف مدل فرانچایز
۱ـ۳ـ تاریخچه فرانچایز
۱ـ۳ـ۱ـ تاریخچه فرانچایز در اروپا
۱ـ۳ـ۲ـ تاریخچه فرانچایز در کشور مالزی
۱ـ۳ـ۳ـ تاریخچه فرانچایز در ایران

فصل دوم: مزایا، معایب و انواع فرانچایز
۲ـ۱ـ مزایا و معایب فرانچایز
۲ـ۱ـ۱ـ یک مغازه بدون پشتوانه
۲ـ۱ـ۲ـ مزایای برای فرانچایزگیرنده
۲ـ۱ـ۳ـ مزایا برای فرانچایزدهنده
۲ـ۱ـ۴ـ معایب برای فرانچایزگیرنده
۲ـ۱ـ۵ـ معایب برای فرانچایزدهنده
۲ـ۲ـ انواع فرانچایز
۲ـ۲ـ۱ـ انواع فرانچایز از حیث ماهیت یا موضوع
۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ فرانچایز تولیدی
۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ فرانچایز توزیعی
۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ فرانچایز خدماتی
۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ فرانچایز صنعتی
۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ فرانچایز مجازی
۲ـ۲ـ۲ـ انواع فرانچایز از حیث کانالهای بازاریابی
۲ـ۲ـ۳ـ انواع فرانچایز از حیث روشهای واگذاری و اجرای قرارداد
۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ فرانچایز تک واحدی و چند واحدی
۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ فرانچایز اصلی، فرعی، گسترش یا توسعه
۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ فرانچایز گوشه یا دکههای تجاری
۲ـ۲ـ۴ـ انواع فرانچایز از حیث قرارداد
۲ـ۲ـ۴ـ۱ـ از حیث نوع فعالیت تجاری مطرح
۲ـ۲ـ۴ـ۲ـ از نظر ساختار قراردادی و روابط حقوقی مطرح در یک نظام فرانچایز
۲ـ۲ـ۵ـ انواع فرانچایز از نگاه نویسندگان حوزه اقتصاد و مدیریت

فصل سوم: سازمانها و نمونه ها
۳ـ۱ـ سازمانهای بزرگ فرانچایز در دنیا
۳ـ۱ـ۱ـ انجمن فرانچایز کانادا
۳ـ۱ـ۲ـ انجمن بین المللی فرانچایز ایاالت متحده آمریکا
۳ـ۱ـ۳ـ انجمن فرانچایز آمریکا و فروشندگان
۳ـ۱ـ۴ـ فدراسیون اروپایی فرانچایز
۳ـ۱ـ۵ـ فدراسیون زنجیرههای خرده فروشی و فرانچایز آسه آن
۳ـ۱ـ۶ـ انجمن فرانچایز مالزی
۳ـ۱ـ۷ـ کنفدراسیون فرانچایز آسیا و اقیانوسیه
۳ـ۱ـ۸ـ شورای جهانی فرانچایز
۳ـ۲ـ فرانچایزهای موفق خارجی
۳ـ۲ـ۱ـ رستورانهای زنجیرهای مک دونالد
۳ـ۲ـ۲ـ هتلهای همتون
۳ـ۲ـ۳ـ باشگاههای ورزشی Fitness Anytime
۳ـ۲ـ۴ـ فست فودهای ساب وی
Jack in the Box رستورانهای ـ۵ـ۲ـ۳
۳ـ۲ـ۶ـ سالنهای آرایشی سوپر کاتز
۳ـ۲ـ۷ـ ساندویچ فروشیهای جیمی جان
۳ـ۲ـ۸ـ شرکتهای خدماتی سروپرو
۳ـ۲ـ۹ـ رستورانهای دنیز
۳ـ۲ـ۱۱ـ رستورانهای پیتزاهات
۳ـ۲ـ۱۱ـ فروشگاههای سون ایلون
۳ـ۲ـ۱۲ـ تجربیات جهانی در زمینه صنعت فرانچایز
۳ـ۳ـ فرانچایزهای موفق داخلی
۳ـ۳ـ۱ـ فست فودهای زنجیرهایهایدا
۳ـ۳ـ۲ـ فروشگاههای زنجیرهای بستنی فروشی آیس پک
۳ـ۳ـ۳ـ رستورانهای زنجیرهای در خوب
۳ـ۳ـ۴ـ فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش
۳ـ۳ـ۵ـ فروشگاههای زنجیرهای رفاه

فصل چهارم: فرآیند فرانچایز
۴ـ۱ـ قراردادهای فرانچایز
۴ـ۱ـ۱ـ قراردادهای فرانچایز یا اعطاء امتیاز
۴ـ۱ـ۲ـ تعهدات واگذارنده امتیاز در قراردادهای فرانچایز
۴ـ۱ـ۳ـ تعهدات گیرنده امتیاز در قراردادهای فرانچایز
۴ـ۱ـ۴ـ استانداردهای سون ایلون
۴ـ۱ـ۵ـ بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران
۴ـ۱ـ۶ـ نمونه قراردادهای فرانچایز
۴ـ۲ـ فرآیند فرانچایز
۴ـ۲ـ۱ـ خرید یک فرانچایز
۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ مزایا و مسئولیتهای مالک حق فرانچایز
۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ کارهایی که فرانچایزگیرنده باید قبل از انتخاب فرانچایز انجام دهد
۴ـ۲ـ۱ـ۳ـ معیارهای انتخاب یک فرانچایز
۴ـ۲ـ۱ـ۴ـ یافتن فرصت مناسب فرانچایزی
۴ـ۲ـ۱ـ۵ـ بررسی قبل از سرمایه گذاری
۴ـ۲ـ۱ـ۶ـ آنچه که باید قبل از امضای قرارداد انجام داد
۴ـ۲ـ۱ـ۷ـ کشف کنید شما در چه چیزی خوب هستید
۴ـ۲ـ۱ـ۸ـ تواناییهای خود را با فرانچایز انطباق دهید
۴ـ۲ـ۱ـ۹ـ روندها را مورد بررسی قرار دهید
۴ـ۲ـ۱ـ۱۱ـ تطبیق میزان سرمایه
۴ـ۲ـ۱ـ۱۱ـ مراجعه به یک وکیل فرانچایز
۴ـ۲ـ۱ـ۱۲ـ مذاکره و عقد قرارداد برای خرید فرانچایز
۴ـ۲ـ۲ـ یک فرانچایز چقدر هزینه دارد؟
۴ـ۲ـ۳ـ موارد حقوقی یک فرانچایز چیست؟
۴ـ۳ـ فرآیند فرانچایزدهنده
۴ـ۳ـ۱ـ مراحل اجرایی فرانچایزدهنده
۴ـ۴ـ فرآیند فرانچایزگیرنده
۴ـ۴ـ۱ـ مراقب سیستمهای فرانچایز ضعیف باشید
۴ـ۴ـ۲ـ چطور بهترین کسب و کار فرانچایزی را برای سرمایه گذاری پیدا کنیم؟
۴ـ۴ـ۳ـ مراحل اخذ فرانچایز

فصل پنجم: نقش فرانچایز در اقتصاد
۵ـ۱ـ نقش فرانچایز در اقتصاد
۵ـ۱ـ۱ـ نقش فرانچایز در برنامههای توسعه کشور
۵ـ۱ـ۲ـ نقش دولت در توسعه فرانچایز
۵ـ۱ـ۳ـ مهمترین چالشهای گسترش فرانچایز در ایران )از منظر فرانچایزدهنده(
۵ـ۱ـ۴ـ راه حلهای پیشنهادی برای رفع مشکالت فرانچایزدهندهها
۵ـ۱ـ۵ـ مهمترین چالشهای گسترش فرانچایز در ایران )از منظر فرانچایزگیرنده(
۵ـ۱ـ۶ـ راه حلهای گسترش فرانچایز در ایران
۵ـ۱ـ۷ـ سرمایه گذاری در صنایع فرانچایز محور توسعه ایران
۵ـ۱ـ۸ـ بسته های سیاستی
پیوستها
واژه نامه انگلیسی
منابع و مآخذ

پیشنهادها در دانلود کتاب هر آنچه که در مورد فرانچایز باید بدانید به تالیف امیرخسرو فخریان :

طرح های توجیهی صنعتی ، کشاورزی و تولیدی

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه قالیشویی word و pdf