پروژه کنترل کیفیت آماری SPC

پروژه کنترل کیفیت آماری SPC

spc-statistical-process-control

تعداد صفحه: ۵۳ صفحه با فونت ۱۲ b nazanin

فرمت: WORD  , PDF

پروژه کنترل کیفیت آماری SPC آماده برای چاپ و ارائه!

فهرست پروژه کنترل کیفیت آماری SPC
مقدمه
معرفی واحد صنعتی
معرفی محصولات کارخانه
کیفیت از دیدگاه افراد مختلف
۱۴اصل دکتر دیمینگ
کنترل کیفیت آماری
تشریح کامل کنترل فرآیند آماری(SPC)
نمودار هیستوگرام
برگه کنترل
نمودار پارتو
نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
نمودار  تمرکز نقص ها
نمودار پراکندگی
تشریح نمودار کنترل
اجزای نمودار کنترل
انواع نمودارهای کنترل
نمودار کنترل برای نسبت اقلام معیوب P
نمودار کنترل تعداد اقلام معیوبNP
نمودار C
نمودار  Xˉ – R
نمودار I _ MR
تجزیه و تحلیل کارایی  فرآیند
شاه کار سعدی…

مفهوم کیفیت و بهبود کیفیت
تعریف سنتی کیفیت بر این دیدگاه استوار است که محصول و خدمت باید نیازمندیهای استفاده کنندگان آنها را برطرف نماید.یک نکته اصلی را باید همیشه در مورد یک محصول در نظر داشت و آن این است که ، محصول باید خواسته های افرادی را که از آن استفاده می کنند را برآورده نماید. با توجه به این نکته ما کیفیت را شایستگی جهت استفاده تعریف می کنیم.کلمه مصرف کننده در مورد استفاده کنندگان مختلفی به کار برده می شود.
کتاب مدیریت کیفیت کیفیت بسترفیلد ، واژه کیفیت را به صورت زیر تعریف کرده است :
هنگامی که از واژه کیفیت استفاده می کنیم معمولا به واژه های یک محصول یا خدمت ممتاز فکر می کنیم.که انتظارات ما رو برآورده می سازد و یا از آن سبقت می گیرد.
این انتظارات  بر مبنای قیمت فروش و کاربرد مورد نظر محصول می باشد.برای مثال انتظار یک مشتری از واشر فولادی ساده با واشر فولادی با روکش کروم متفاوت است.زیرا درجه آن دو متفاوت است.این برداشت ناقصی است که مردم از مفهوم کیفیت دارند.

پروژه کنترل کیفیت آماری SPC

پروژه کنترل کیفیت آماری SPC